Partnership for a better future

Proiect

Ținând cont de problemele și necesitățile identificate la nivelul Euroregiunii Bihor Hajdu-Bihar în ceea ce privește prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor și care se reflectă prin lipsa unei evaluări a riscurilor în această zonă transfrontalieră, a unei abordări de rezistență la dezastre, a unui răspuns coordonat la situații de urgență bazat pe dezvoltarea armonizată și utilizarea coordonată a capacităților integrate, lipsa infrastructurilor regionale de instruire pentru îmbunătățirea pregătirii pompierilor în prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor, acoperirea teritorială insuficientă, este importantă promovarea unor instrumente specifice care să răspundă la problemele menționate mai sus.

Cooperare și pregătire

Cooperarea transfrontalieră și beneficiile sale pozitive sunt recunoscute și promovate de toate strategiile relevante privind reducerea riscurilor atât la nivel mondial, cât și la nivel european și național. Această realitate se datorează în principal faptului că dezastrele și riscurile nu cunosc frontiere de ordin politic și/sau administrativ. In acest context, obiectivele, activitățile și rezultatele planificate în cadrul proiectului Crossrisks au o importanță deosebită pentru această zonă transfrontalieră, deoarece vor determina îmbunătățiri privind capacitatea de planificare, pregătire și coordonare a structurilor relevante implicate în prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor. În consecință, această abordare comună în domeniul cooperării și pregătirii în vederea prevenirii riscurilor și managementului dezastrelor ar putea deveni un model de bune practici, care ar putea fi replicat și la nivelul altor frontiere din diferite State Membre ale Uniunii Europene.

Strategie transfrontalieră

Această abordare integrată transfrontalieră necesită elaborarea de strategii și planuri de acțiune pentru prevenirea și atenuarea riscurilor și gestionarea dezastrelor, dezvoltarea și extinderea infrastructurii transfrontaliere în domeniul pregătirii pentru situații de urgență, dezvoltarea de formări comune programe și stabilirea de protocoale comune pentru intervenții specifice.

În cadrul proiectului Crossrisks, instrumentele de politici menționate anterior și investițiile specifice sunt reprezentate de Strategia transfrontalieră pentru prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor Hajdu-Bihar, cursurile de învățare a limbilor străine pentru personalul care lucrează în domeniul de gestionare a dezastrelor, stabilirea de protocoale comune pentru intervenții specifice, extinderea, modernizarea și gestionarea în comun a două centre regionale de formare transfrontalieră complementare pentru pregătirea integrată pentru intervenții în caz de urgență care vor fi situate în localitățile Bors și Hajdúszoboszló, programe comune de pregătire pentru asigurarea nivelului de pregătire a personalului voluntar și profesional implicat în gestionarea riscurilor și dezastrelor din Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar.

Îmbunătățirea intervențiilor

Prin implementarea proiectului Crossrisks, toți actorii cheie relevanți din Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar implicați în politica de reducere a riscului de dezastre vor dezvolta mai bine controlul și practica proceselor lanțului de comandă în operațiunile de suprimare locală și transfrontalieră a incendiilor, exploziilor, accidentelor industriale), contribuind astfel la îmbunătățirea calității intervențiilor în această zonă transfrontalieră vizată.

În același context, înființarea Centrelor regionale de formare transfrontalieră pentru pregătirea integrată pentru intervenții în caz de urgență va integra aspectele de pregătire într-o politică transfrontalieră de gestionare a dezastrelor și va face permanentă cooperarea în cadrul acestei politici, cu impact direct asupra întregii populații, care beneficiază de servicii publice de intervenții în situații de urgență îmbunătățite prin proiectul Crossrisks.

Un program Interreg V-A România-Ungaria

Obiectivul general al acestui proiect este consolidarea parteneriatele transfrontaliere, cu scopul de a facilita dezvoltarea integrată armonioasă, bazată pe cooperare, a zonei de frontieră.