Partnership for a better future

Projekt

A kockázatmegelőzést és katasztrófavédelmet illető bihari és hajdú-bihari eurorégióban azonosított problémák és szükségességek figyelembe vételével, amelyek a fenti határon átnyúló területen meglévő kockázatok felmérésének, a katasztrófahelyzetekkel szembeni rezisztencia megközelítésének, vészhelyzetekben az integrált kapacitások összehangolt fejlesztésén és használatán alapuló összehangolt válasz hiányában, továbbá a kockázatmegelőzés és katasztrófavédelem során a tűzoltók felkészítésének javítását célzó regionális képzési infrastruktúrák hiányában és a nem megfelelő területi lefedettségben nyilvánul meg, nagyon fontos az olyan specifikus eszközök előmozdítása, amelyek a fenti problémákra adnak választ.

Együttműködés és előkészítés

A határokon átnyúló együttműködés és annak pozitív hatásait úgy a globális, mint az európai és nemzeti szinten jelentkező kockázatok csökkentésére vonatkozó stratégiák elismerik és támogatják. Ez főképp annak a ténynek tudható be, hogy a katasztrófák és kockázatok nem ismernek politikai és/vagy közigazgatási határokat. Ebben az értelemben a Crossrisks projekt keretén belül tervezett célkitűzések, tevékenységek és eredmények különös fontossággal bírnak ebben a határon átnyúló zónában, mivel a kockázatmegelőzésben és katasztrófavédelemben alkalmazott struktúrák tervezési, előkészítési és koordinációs kapacitásának javulásához vezetnek. Ebből kifolyólag, a kockázatmegelőzést és katasztrófavédelmet érintő együttműködés és előkészítés terén ez a közös megközelítés a helyes gyakorlat példájává válhat, amit az Európai Unió különböző tagállamainak egyéb határmenti területein is alkalmazhatóak lehetnek.

Határokon átnyúló stratégia

Ez a határokon átnyúló integrált megközelítés a kockázatok megelőzéséhez és csökkentéséhez, a vészhelyzetekre történő felkészülés terén megvalósuló határokon átnyúló infrastruktúra fejlesztéséhez és kiterjesztéséhez, specifikus beavatkozások esetén közös képzési programok és protokollok meghatározásához, valamint a katasztrófavédelemhez szükséges stratégiák és cselekvési tervek kidolgozását követeli meg.

A Crossrisks projekt keretén belül a korábbiakban említett politikai eszközöket és a vonatkozó beruházásokat a bihari és hajdú-bihari eurorégióban lehetséges kockázatmegelőzésre és katasztrófavédelemre vonatkozó határokon átnyúló Stratégia, a katasztrófavédelem területén dolgozó személyzet idegen nyelvű tanfolyamai, specifikus beavatkozások esetén alkalmazandó közös protokollok meghatározása, a vészhelyzetek esetén történő beavatkozásokhoz szükséges integrált előkészítését célzó két regionális határon átnyúló képzési központ közös kibővítése, korszerűsítése és irányítása képviselik, mely központok Bors (Borş) és Hajdúszoboszló településeken jönnek létre, továbbá a bihari és hajdú-bihari eurórégióban lehetséges kockázatmegelőzésben és katasztrófavédelemben résztvevő önkéntes és szakmai személyzet biztosításához szükséges közös előkészítési programok képezik.

A beavatkozások javítása

A Crossrisks projekt alkalmazásával a bihari és hajdú-bihari eurorégió kulcsfontosságú szereplői, akik részt vesznek a katasztrófacsökkentő politikában, hatékonyabban fogják kifejleszteni a parancsnoki lánc folyamatainak irányítását és gyakorlását a tűzesetek, robbanások, ipari balesetek helyi és határokon átnyúló megszűntetési műveleteiben, ezáltal hozzájárulva a beavatkozások minőségének javításához az érintett határokon átnyúló területen.

Ugyanebben az összefüggésben a vészhelyzetekben szükséges integrált előkészítést célzó határokon átnyúló regionális képzési központok létrehozása az előkészítés aspektusait egy határokon átnyúló katasztrófavédelmi politikában fogja integrálni, és folyamatos együttműködést biztosít ennek a politikának a keretén belül, közvetlen hatást gyakorolva a teljes lakosságra, akik a Crossrisks projekt keretén belül vészhelyzetek esetén beavatkozási szolgáltatásokban részesülnek.

Interreg V-A Románia-Magyarország program

A program általános célja a határokon átnyúló partnerségek megerősítése a határmenti terület harmonikus, integrált, együttműködésen alapuló fejlődésének megkönnyítése érdekében.