Partnership for a better future

Despre Interreg V-A RO-HU

Programul Interreg V-A România-Ungaria, ce va fi implementat în perioada de programare 2014-2020, continuă finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-ungară, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state.

Obiectivul general al Programului

De a consolida în continuare parteneriatele transfrontaliere,cu scopul de a facilita dezvoltarea integrată armonioasă,bazată pe cooperare,a zonei de frontieră.

Bugetul Programului (2014-2020)

231.861.763 euro buget total, respectiv 189.138.672 euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, din care: pentru proiecte: 209.165.123 euro buget total, respectiv 177.790.352 euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Axa Prioritară 1

Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor (Cooperare în domeniul valorilor comune și resurselor).

Buget total: 48.502.844 Euro

Axa Prioritară 2

Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (Cooperare în domeniul accesibilității).

Buget total: 34.995.589 Euro

Axa Prioritară 3

Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării forței de muncă).

Buget total: 55.070.771 Euro

Axa Prioritară 4

Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în domeniul sănătății și prevenției bolilor).

Buget total: 57.034.498 Euro

Axa Prioritară 5

Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor).

Buget total: 9.548.042 Euro

Axa Prioritară 6

Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților).

Buget total: 4.013.379 Euro

Aria eligibilă

Ungaria

4 județe

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Hajdú-Bihar

Békés

Csongrád

România

4 județe

Satu Mare

Bihor

Arad

Timiș

Beneficiari eligibili

 • Autorități/administrații locale și județene și instituțiile lor.
 • Ministere naționale și instituțiile lor specializate, birouri regionale ale acestora.
 • Administrații ale parcurilor naționale/naturale.
 • Instituții pentru protecția mediului.
 • Instituții de învățământ superior.
 • Organizații neguvernamentale.
 • Asociații microregionale.
 • Organizații de management al Euroregiunilor.
 • Muzee, biblioteci, teatre.
 • Biserici.
 • Birouri ale patrimoniului cultural.
 • Camere de comerț.
 • Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT).
 • Organizații naționale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de transport.

Mai multe detalii despre acest program regăsiți pe site-ul oficial: