Partnership for a better future

Cooperare transfrontalieră

Prin proiectul CROSSRISKS se dorește o abordare transfrontalieră integrată prin combinarea politicilor și instrumentelor de investiții, îmbunătățind astfel cooperarea și pregătirea în comun privind prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor.

Îmbunătățirea calității intervențiilor

Partenerii proiectului își vor îmbunătăți controlul și practica proceselor lanțului de comandă în operațiunile de suprimare locală și transfrontalieră a incendiilor, exploziilor, accidentelor industriale, contribuind astfel la îmbunătățirea calității intervențiilor în această zonă transfrontalieră vizată.

Prevenirea riscurilor

Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor este un alt obiectiv important al  acestui program.

Activități

Elaborare strategie

Elaborarea Strategiei de Prevenire a Riscurilor și Managementul Dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor Hajdu-Bihar

Organizare cursuri

Organizarea unor cursuri de limbă engleză, română și maghiară pentru personalul implicat în intervenții în situații de urgență

Elaborare proiecte tehnice

Elaborare Proiecte Tehnice de Execuție pentru amenajarea a două Centre Regionale Transfrontaliere de Pregătire Integrată pentru Intervenții în Situații de Urgență care vor fi situate în localitățile Borș (RO) și Hajdúszoboszló (HU)

Colaborare transfrontalieră

Stabilirea unor protocoale comune și proceduri de intervenții pentru îmbunătățirea calității intervențiilor în situații de urgență.

Program comun de instruire

Organizarea unui program comun de instruire pentru pompierii militari

Amenajare centru regional Bihor

Amenajarea Centrului Regional de Pregătire Integrată pentru Intervenții în Situații de Urgență din comuna Borș (RO)

Amenajare centru regional Hajdú-Bihar

Amenajarea Centrului Regional de Pregătire Integrată pentru Intervenții în Situații de Urgență din localitatea Hajdúszoboszló (HU)

Despre proiect

Pe baza experienței și a cunoștințelor acumulate în ultimii ani în ceea ce privește gestionarea diferitelor situații de urgență din zona transfrontalieră, atât de către Asociația „SERVICIUL PENTRU ASISTENȚĂ ÎN SITUAȚII SPECIALE-SARTISS”, DIRECȚIA PENTRU GESTIONAREA DEZASTRELOR DIN JUDEȚUL HAJDU-BIHAR- Hajdú -Bihar MKI, cât și INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CRIȘANA-ISU CRIȘANA (partener asociat) și ținând cont de nevoile existente, respectiv de evoluția tipurilor de risc, partenerii de proiect promovează, prin proiectul ”Integrated cross-border approach for improving the cooperation and joint preparedness on risk prevention and disaster management at the level of Bihor Hajdu-Bihar Euroregion” (cod proiect ROHU 84, acronim: CROSSRISKS), o abordare transfrontalieră integrată care combină politici și instrumente de investiții, îmbunătățind astfel cooperarea și pregătirea în comun privind prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor la nivelul acestei zone de frontieră româno-maghiare.