Partnership for a better future

Az Interreg V-A RO-HU Együttműködési Programról

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program, melynek végrehajtására a 2014-2020-as programozási időszakban kerül sor, a román-magyar határmenti területen a határokon átnyúló együttműködés finanszírozását folytatja az Európai Regionális Fejlesztési Alap révén, az Európai Unió és a két állam kormányának támogatásával.

A Program általános célja

A program célja a határokon átnyúló partnerségek további megerősítése a határmenti terület harmonikus, integrált, együttműködésen alapuló fejlődésének megkönnyítése érdekében.

A Program költségvetése (2014-2020)

231.861.763 euró teljes költségvetés, valamint 189.138.672 euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, amiből: projektekhez: 209.165.123 euró teljes költségvetés, valamint 177.790.352 euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból.

1. prioritási tengely

A közös értékek és források közös védelme és hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és források területén).

Teljes költségvetés: 48.502.844 Euró

2. prioritási tengely

A tartós, határokon átnyúló mobilitás javítása és az akadályok elhárítása (Együttműködés az akadálymentesítés területén).

Teljes költségvetés: 34.995.589 Euró

3. prioritási tengely

A foglalkoztatás javítása és határokon átnyúló mobilitásának ösztönzése (Együttműködés a foglalkoztatás területén).

Teljes költségvetés: 55.070.771 Euró

4. prioritási tengely

Egészségügyi ellátási szolgáltatások javítása (Együttműködés az egészségügy és betegségmegelőzés területén).

Teljes költségvetés: 57.034.498 Euró

5. prioritási tengely

A kockázatmegelőzés és katasztrófavédelem javítása (Együttműködés a kockázatmegelőzés és katasztrófavédelem területén).

Teljes költségvetés: 9.548.042 Euró

6. prioritási tengely

Intézmények és állampolgárok közötti határokon átnyúló együttműködés javítása (Intézmények és közösségek együttműködése).

Teljes költségvetés: 4.013.379 Euró

Jogosult terület

Magyarország

4 megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Hajdú-Bihar

Békés

Csongrád

Románia

4 megye

Szatmár

Bihar

Arad

Temes

Jogosult kedvezményezettek

 • Helyi és megyei hatóságok/önkormányzatok és azok intézményei.
 • Nemzeti minisztériumok és azok szakintézményei és regionális irodái.
 • Nemzeti/természeti parkok hatóságai.
 • Környezetvédelmi intézmények.
 • Felsőoktatási intézmények.
 • Nem kormányzati szervezetek.
 • Mikroregionális egyesületek.
 • Eurorégiók irányító szervezetei.
 • Múzeumok, könyvtárak, színházak.
 • Egyházak.
 • A kulturális örökség hivatalai.
 • Kereskedelmi kamarák.
 • Európai Területi Együttműködési Csoportosulások (EGTC).
 • A közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért felelős nemzeti szervezetek.

A programról bővebb információt a következő hivatalos oldalon találhatnak: