Partnership for a better future

Határokon átnyúló fejlesztés

A CROSSRISKS projekt célja egy, a befektetési politikák és eszközök összekapcsolásával integrált, határokon átnyúló megközelítés megvalósítása, ezáltal javítva az együttműködést és a közös felkészülést a kockázatok megelőzése és a katasztrófavédelem céljából.

A beavatkozások minőségének javítása

A projektben résztvevők a parancsnoki lánc folyamatainak irányítását és gyakorlását javítják a tűzesetek, robbanások, ipari balesetek helyi és határokon átnyúló megszűntetési műveleteiben, ezáltal hozzájárulva a beavatkozások minőségének javításához az érintett határokon átnyúló területen.

Kockázatmegelőzés

A specifikus kockázatok kezelésére vonatkozó befektetések ösztönzése, a katasztrófahelyzetekben történő beavatkozások biztosítása és a katasztrófavédelmi rendszer kifejlesztése szintén a program fontos célja.

Tevékenységek

Stratégia kidolgozása

A bihari és hajdú-bihari eurorégióban Kockázatmegelőzési és Katasztrófavédelmi Stratégia kidolgozása

Tanfolyamok szervezése

A vészhelyzetek esetén történő beavatkozásokban résztvevő személyzet számára angol, román és magyar nyelvű tanfolyamok szervezése

Műszaki tervek kidolgozása

Bors (Borș) (RO) és Hajdúszoboszló (HU) településeken a vészhelyzetek esetén történő beavatkozások céljából létrehozott két Határokon átnyúló Integrált Előkészítő Regionális Központ létesítéséhez szükséges Műszaki Végrehajtási Projektek kidolgozása

Határon átívelő együttműködés

Közös protokollok és beavatkozási intézkedések megállapítása a vészhelyzetek esetén történő beavatkozások minőségének javítása érdekében

Közös képzési program

Katonai tűzoltók számára közös képzési program szervezése.

Regionális központ létesítése - Bihor

Bors (Borș) (RO) községben egy Vészhelyzetekben történő beavatkozásokhoz szükséges Integrált Előkészítő Regionális Központ létesítése

Regionális központ létesítése - Hajdú - Bihar

Hajdúszoboszlón (HU) egy Vészhelyzetekben történő beavatkozásokhoz szükséges Integrált Előkészítő Regionális Központ létesítése

A projektről

Az utóbbi években úgy a „KÜLÖNLEGES HELYZETEKBEN TÖRTÉNŐ SEGÉLYSZOLGÁLAT-SARTISS” nevű Egyesület, A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG – Hajdú-Bihar MKI által, mint a „CRIŞANA” KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG – ISU „CRIŞANA” (társult partner) által szerzett és a határokon átnyúló különféle vészhelyzetek kezelésére vonatkozó tapasztalatok és ismeretek alapján, és figyelembe véve a meglévő szükségleteket, valamint a kockázatok típusának alakulását, a projektben résztvevők az ”Integrated cross-border approach for improving the cooperation and joint preparedness on risk prevention and disaster management at the level of Bihor Hajdu-Bihar Euroregion” projekt által (projekt kód ROHU 84, rövidítés: CROSSRISKS) egy olyan határokon átnyúló integrált megközelítést támogatnak, amely ötvözi a befektetési politikákat és eszközöket, ezáltal javítva az együttműködést és a kockázatok megelőzéséhez és a katasztrófavédelemhez szükséges közös előkészületeket a fenti román-magyar határmenti zónában.