Partnership for a better future

Határokon átnyúló fejlesztés

A CROSSRISKS projekt célja egy, a befektetési politikák és eszközök összekapcsolásával integrált, határokon átnyúló megközelítés megvalósítása, ezáltal javítva az együttműködést és a közös felkészülést a kockázatok megelőzése és a katasztrófavédelem céljából.

A beavatkozások minőségének javítása

A projektben résztvevők a parancsnoki lánc folyamatainak irányítását és gyakorlását javítják a tűzesetek, robbanások, ipari balesetek helyi és határokon átnyúló megszűntetési műveleteiben, ezáltal hozzájárulva a beavatkozások minőségének javításához az érintett határokon átnyúló területen.

Kockázatmegelőzés

A specifikus kockázatok kezelésére vonatkozó befektetések ösztönzése, a katasztrófahelyzetekben történő beavatkozások biztosítása és a katasztrófavédelmi rendszer kifejlesztése szintén a program fontos célja.

Tevékenységek

Tervezés

A bihari és hajdú-bihari eurorégióban Kockázatmegelőzési és Katasztrófavédelmi Stratégia kidolgozása

Képzés

A vészhelyzetek esetén történő beavatkozásokban résztvevő személyzet számára angol, román és magyar nyelvű tanfolyamok szervezése

Tervezés

Bors (Borș) (RO) és Hajdúszoboszló (HU) településeken a vészhelyzetek esetén történő beavatkozások céljából létrehozott két Határokon átnyúló Integrált Előkészítő Regionális Központ létesítéséhez szükséges Műszaki Végrehajtási Projektek kidolgozása

Együttműködés

Közös protokollok és beavatkozási intézkedések megállapítása a vészhelyzetek esetén történő beavatkozások minőségének javítása érdekében

Képzés

Katonai tűzoltók számára közös képzési program szervezése.

Képzés

Bors (Borș) (RO) községben egy Vészhelyzetekben történő beavatkozásokhoz szükséges Integrált Előkészítő Regionális Központ létesítése

Képzés

Hajdúszoboszlón (HU) egy Vészhelyzetekben történő beavatkozásokhoz szükséges Integrált Előkészítő Regionális Központ létesítése

A projektről

Az utóbbi években úgy a „KÜLÖNLEGES HELYZETEKBEN TÖRTÉNŐ SEGÉLYSZOLGÁLAT-SARTISS” nevű Egyesület, A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG – Hajdú-Bihar MKI által, mint a „CRIŞANA” KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG – ISU „CRIŞANA” (társult partner) által szerzett és a határokon átnyúló különféle vészhelyzetek kezelésére vonatkozó tapasztalatok és ismeretek alapján, és figyelembe véve a meglévő szükségleteket, valamint a kockázatok típusának alakulását, a projektben résztvevők az ”Integrated cross-border approach for improving the cooperation and joint preparedness on risk prevention and disaster management at the level of Bihor Hajdu-Bihar Euroregion” projekt által (projekt kód ROHU 84, rövidítés: CROSSRISKS) egy olyan határokon átnyúló integrált megközelítést támogatnak, amely ötvözi a befektetési politikákat és eszközöket, ezáltal javítva az együttműködést és a kockázatok megelőzéséhez és a katasztrófavédelemhez szükséges közös előkészületeket a fenti román-magyar határmenti zónában.